Sortides professionals i/o acadèmiques

Activitats professionals de caràcter científic i tècnic

  1. Estudis, investigacions, informes, projectes, anàlisis i assaigs químics, síntesi de productes químics i feines directives i executives en temes relacionats amb la ciència i la tecnologia química, en indústria alimentària, farmacèutica, anàlisi clínica, control de qualitat, higiene industrial …
  2. Assessorament científic i tecnològic sobre temes de química
  3. Arbitratges i peritatges que impliquin processos químics
  4. Disseny de projectes d'instal·lacions químiques, a escala de laboratori, pilot o industrial, com també supervisió i direcció del desenvolupament
  5. Feines específiques a l'Administració pública: nacional, autonòmica, insular, local i organismes internacionals

Recerca, desenvolupament i control de processos químics i tecnològics

  1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar, executar i avaluar les activitats que es desenvolupin en un laboratori, com també els aspectes relacionats amb investigació, desenvolupament i control corresponents

Docència

  1. Educació secundària (obligatòria i postobligatòria) i formació professional
  2. Universitat
  3. Cursos de formació i reciclatge per a empreses