Escoltar

Recobriments amb flavonoides i fitat per millorar els implants ossis

La tesi doctoral d’Alba Córdoba Insensé es basa en el desenvolupament de noves superfícies de titani modificades amb molècules d’origen natural per millorar la integració dels teixits al voltant de l’implant i disminuir el risc d’infeccions associades 

Encara que els implants ossis, dentals i ortopèdics, tenen una elevada taxa d'èxit, quan fallen l'impacte és molt elevat. La recerca actual en implants ossis se centra a millorar-ne el funcionament, desenvolupant nous biomaterials que millorin la integració del teixit al voltant de l'implant, i amb funcionalitats afegides com una menor adherència bacteriana. Les infeccions associades a l'ús d'implants constitueixen una de les complicacions més serioses que poden presentar-se en implantologia, especialment quan es tracta de pacients ancians.  

La tesi doctoral  d’Alba Córdoba Insensé, defensada a la Universitat de les Illes Balears,  se centra en el desenvolupament de tres superfícies bioactives basades en l’ús de petits composts d'origen fitoquímic: el fitat i els flavonoides taxifolina i quercitrina, abundants a la natura i fàcils d’obtenir, amb efectes en el metabolisme ossi prèviament coneguts, immobilitzats sobre substrats de titani. La tesi ha estat dirigida per les doctores Marta Monjo i Joana Maria Ramis, del grup de recerca en Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular (TERCIT) de l'Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

El fitat és una molècula abundant a les llavors de les plantes i en llegums que, entre d’altres funcions, inhibeix la resorció òssia i, per tant, la destrucció de l'os. Les noves superfícies, en les quals el fitat s'ha unit fortament al titani, han mostrat efectes molt beneficiosos sobre les cèl·lules òssies, en afavorir la seva diferenciació a osteoblasts, a més de disminuir notablement l'adhesió bacteriana i, per tant, el risc d'infeccions. El desenvolupament d’aquesta superície bioactiva s’emmarca en el projecte PHYTEC de col·laboració publicoprivada, finançat pel programa INNPACTO del Ministeri d'Economia i Competitivitat. 

Els flavonoides taxifolina i quercitrina són composts polifenòlics amb propietats antioxidants, antibacterianes i antiinflamatòries. Els recobriments desenvolupats amb aquests flavonoides mostren també efectes molt beneficiosos en cèl·lules òssies, en afavorir l’adhesió cel·lular, la diferenciació a osteoblasts i la mineralització. A més, les noves superfícies recobertes amb flavonoides mostren també efectes interessants en cèl·lules de la geniva, i mostren potencial anti-inflamatori i antifibròtic.

La recerca presenta també un nou mètode per quantificar fàcilment el flavonoide unit a la superfície mitjançant espectroscòpia de fluorescència. Aquest mètode podria ser aplicat per caracteritzar quantitativament altres recobriments basats en polifenols.

Aquestes noves superfícies recobertes amb flavonoides podrien ser utilitzades per millorar tant la integració  de l’os com dels teixits tous al voltant de l’implant, augmentar-ne la taxa de supervivència i disminuir el risc d’infeccions i processos inflamatoris, com la periimplantitis, considerada com la primera causa associada a implants dentals fallits.

En conjunt, les superfícies bioactives desenvolupades en aquesta tesi tenen aplicació potencial en implants ossis, tant dentals com ortopèdics, afavoreixen una millor integració del teixit i disminueixen el risc d’infeccions, i podrien ser fàcilment traslladades a etapes clíniques. 

Data de publicació: 06/07/2016